منابع مقاله b (894)

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه ارشد رایگان b (899)

4-1. ارتفاع بوته574-2. علوفه تر و خشک مخلوط پایان رشد رویشی654-3. عملکرد بیولوژیک71 سایت منبع 4-4. غلاف و سنبله در بوته814-5. وزن هزار دانه934-6. عملکرد دانه1004-7. شاخص برداشت 1074-8 . نسبت برابری زمین1154-9. ضرایب همبستگی124فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات نتیجه‌گیری کلی 131پیشنهادات 133پیوست‌ها منابع و مأخذ فهرست منابع فارسی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه ارشد b (889)

پدر و مادر مهربانم ، بخاطر وجودشان که عشق به یادگیری مستمر را در من به ودیعه نهادند .همسر عزیزم که با صبر، تحمل و تشویق در تمامی لحظات ، مرا در به انجام رسانیدن این تحقیق یاری رساند “چکیده:1مقدمه:2فصل اول: کلیات تحقیق1-1 مقدمه42-1 تاریخچه مطالعاتی43-1- بیان مسأله74-1- اهمیت موضوع ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه b (895)

2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور60 2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور61 – دلبستگی 2-1- مفهوم شناسی دلبستگی 62 2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی 65 2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی66 2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی 66 2-3-2- نظریه یادگیری 67 ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع و ماخذ تحقیق b (890)

نقش تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58تعریف و ارزش تعامل در آموزش مجازی……………………………………………………………………………………..58انواع تعامل در آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………………..58بخش سوم:طراحی آموزش مجازی……………………………………………………………………………………………..61ویژگی های اصلی درسیستم آموزش مجازی………………………………………………………………………………….61 انگیزه یادگیرنده…………………………………………………………………………………………………………………62 رابط یادگیرنده …………………………………………………………………………………………………………………63 ساختار محتوی و ترتیب آن……………………………………………………………………………………………………63 پیمایش……………………………………………………………………………………………………………………………64 تعامل آموزشی……………………………………………………………………………………………………………………65اجزای یک سیستم آموزش مجازی…………………………………………………………………………………………….66بخش چهارم:دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………………70 تعریف دانشگاه مجازی………………………………………………………………………………………………………….70اجزای دانشگاه مجازی……………………………………………………………………………………………………………71اهم ویژگی های دانشگاه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

دانلود پایان‌نامه b (896)

2-1-3-2. اطلاق مقامی ……………………………………………………………………………………………182-1-4. اطلاق الفاظ مفرد و اطلاق جملات ………………………………………………………………….222-1-4-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………242-2. انواع قید …………………………………………………………………………………………………………242-2-1. قید متصل و انواع آن ……………………………………………………………………………………..252-2-2. قید منفصل …………………………………………………………………………………………………..262-3. الفاظ مطلق ……………………………………………………………………………………………………..262-3-1. اسم جنس ……………………………………………………………………………………………………272-3-2. علم جنس ……………………………………………………………………………………………………292-3-2-1. تحقیق مطلب ……………………………………………………………………………………………302-3-3. مفرد محلی به ال …………………………………………………………………………………………..312-3-3-1. حکم جمع محلی به ال ……………………………………………………………………………….322-3-3-2. تحقیق ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

مقاله رایگان b (891)

افسردگی بار مالی سنگینی را تقریباً به 12 درصد جمعیت جهان تحمیل می کند (آستان35 وهمکاران، 2004). بطور متوسط هزینه ای که یک فرد افسرده بر جامعه تحمیل می کند از هزینه هایی که یک فرد مبتلا به بیماری های مزمن دیگر بر جامعه تحمیل می کند بیشتر است (وکیلی ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منبع پایان‌نامه b (897)

2-16- سیر تحول مدیریت زنجیره تأمین…………………………………………………………………………..362-17- دهه 1990 میلادی و رشد سریع زنجیره های تأمین……………………………………………….. 40 2-18- مدل کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………….422-19- معرفی شرکت مانیزان…………………………………………………………………………………………..432-19-1- تاریخچه مانیزان………………………………………………………………………………….432-19-2-کارخانجات و امکانات………………………………………………………………………….43 2-19-3- محصولات وفرآورده ها……………………………………………………………………….442-19-4- بازار مصرف فرآورده ها……………………………………………………………………….442-20-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….442-20-1- پیشینه تحقیق داخلی………………………………………………………………………….. 442-20-2- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………. 50فصل سوم روش شناسی تحقیق3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….533-2- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..543-3- ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

منابع پایان‌نامه b (892)

2-2- ضایعات پس از برداشت محصولات کشاورزی172-2-1- علل اصلی توجه به فیزیولوژی پس از برداشت172-3- نقش کلسیم درگیاه182-3-1- نقش کلسیم در پایداری دیواره سلول182-3-2- نقش کلسیم در رشد سلول202-3-3- نقش کلسیم در پایداری غشا و تنظیم آنزیم212-3-4-محل مصرف کلسیم و اثر آن در رشد و ترکیب گیاه222-3-5- نقش کلسیم در ادامه مطلب…

توسط 92، قبل

پایان‌نامه رایگان b (898)

2-20- جنس و هویت58 2-21- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در خارج از کشور60 2-22- پژوهشهای انجام شده مربوط به هویت در داخل کشور61 2-1- مفهوم شناسی دلبستگی 62 2-2- مؤلفه های اصلی دلبستگی 65 2-3- خواستگاه های نظری دلبستگی66 2-3-1- مبانی روان پویشی نظریه دلبستگی 66 2-3-2- نظریه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل